Умови проведення онлайн торгів на інтернет-платформі «Залишки»

1. Онлайн торги на інтернет-платформі відбуваються щоденно без вихідних протягом 24 годин. Результати проведення онлайн торгів відображаються на сайті в окремому розділі «Результати торгів» за попередню добу.

2. Для участі в онлайн торгах проводиться обов’язкова реєстрація учасників. На сайті інтернет-платформи «Залишки» кожним учасником заповнюється анкета та надається необхідний пакет документів. Обробка персональних даних учасників здійснюється з їхньої згоди.

3. Після проходження етапу реєстрації на сайті Продавець та Покупець отримують логін та пароль доступу до сайту інтернет-платформи «Залишки», під яким вони здійснюватимуть операції на онлайн біржі. Кожну операцію супроводжуватиме визначений за учасником онлайн торгів менеджер.

4. Інтренет-платформа використовує анонімний сценарій роботи, тобто на її сайті відображаються всі заявки, без зазначення найменування чи будь-якої ідентифікації учасника онлайн торгів, лише отриманий ним при реєстрації ЛОГІН.

5. Менеджери онлайн біржі перевіряють документи та інформацію, які надані зареєстрованими особами інтернет-платформи та/або учасниками торгів, та мають право спостерігати за ходом онлайн торгів вносячи зміни в електронному реєстрі про хід та учасників онлайн торгів.

6. Набувши статусу «Продавець»/«Покупець» зареєстрована особа отримує право брати участь в електронних торгах як продавець або покупець.

7. Відомості про зареєстрованих осіб інтернет-платформи та учасників торгів вносяться до закритого електронного реєстру інтернет-платформи «Залишки», доступ до якого мають тільки менеджери інтернет-платформи.

8. Виставлення певної кількості товару одного найменування, сорту і споживчої властивості, призначеної для продажу в якості одиниці торгової угоди, або послуги на онлайн торги здійснюється шляхом подачі учасником онлайн торгів Заявки на продаж сільськогосподарської продукції, товару або послуги яка має назву "ЛОТ". Кожному лоту присвоюється порядковий номер і встановлюється своя ціна в ході торгів. Заявка на придбання товару/послуги, тобто пропозиція учасника онлайн торгів з купівлі ЛОТА, називається "СТАВКА".

9. Подання учасниками онлайн торгів заявок на продаж та/або купівлю сільськогосподарської продукції, товару, послуги означає їх безперечну згоду здійснити угоду на умовах, зазначених у даних заявках.

10. Учасник онлайн торгів має право подавати одночасно необмежену кількість заявок на купівлю та/або продаж продукції, товару, послуги.

11. Учасник зобов’язаний надати достовірну інформацію та відомості про себе, у тому числі як суб'єкта підприємницької діяльності, посадових осіб, будь-яку іншу інформацію та відомості, що мають, або в майбутньому матимуть, значення для укладення, виконання договорів, участі в онлайн торгах, надати в заявці достовірні дані, інформацію про лот/ставку. Учасники, які не дотримуються цього правила сплачують штрафи, сума та порядок сплати яких визначена та вказана в кожному конкретному випадку окремо згідно договору, укладеному між учасником та власником інтернет-платформи.

12. Заявки на онлайн торги подаються у вигляді електронного документу безпосередньо на сайті інтернет-платформи.

13. Сайт інтернет-платформи автоматично здійснює перевірку заявок на правильність складання та відповідність цим Умовам, іншим внутрішнім та нормативно-правовим документам.

14. Заявки, що оформлені з порушенням цих Умов та інших нормативно-правових актів, є недійсними та автоматично відхиляються.

15. Подані учасниками онлайн торгів заявки фіксуються (реєструються) в момент отримання шляхом автоматичного формування реєстру заявок, що містить, відповідно до виду заявки (ЛОТ чи СТАВКА), щонайменше такі дані: реєстраційний номер заявки; дату і час реєстрації заявки; направленість дії заявки (пропозиція купівлі чи продажу); характеристики (в тому числі якісні показники) товару, продукції, послуги щодо яких виставлено заявку; суму заявки (вартість пропозиції купівлі чи продажу, надання/отримання послуг); одиниця виміру, кількість товару, продукції, зазначеної в заявці; ціну одиниці товару, продукції, умови поставки, умови надання/отримання послуг.)

16. Відповідальність за своєчасну передачу заявок на онлайн торги та достовірність інформації, що зазначається у заявці, несе учасник онлайн торгів. Учасник, що порушив умови онлайн торгів, або такий, що надав не достовірну інформацію про себе та/або по заявках позбавляється права приймати участь в онлайн торгах, та виводиться з реєстру.

17. Інтернет-платформа надає учаснику онлайн торгів підтвердження у прийнятті до виконання кожної заявки від цього учасника онлайн торгів шляхом її відображення на сайті онлайн біржі.

18. Кожна укладена за допомогою онлайн-платформи угода реєструється в електронній системі.

19. Учасниками сплачується винагорода на користь інтернет-платформи, розмір якої становить 2% (два відсотки) від вартості придбаного/проданого Учасником за допомогою інтернет-платформи товару, продукції чи наданої/отриманої Учасником за допомогою інтернет-платформи послуги на умовах укладеного між учасником і власником інтернет-платформи відповідного договору.